Ἀπολυτίκιον, τῆς Πεντηκοστῆς Ἦχος πλ. δ' Εὐλογητὸς εἶ, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ πανσόφους τοὺς ἁλιεῖς ἀναδείξας, καταπέμψας αὐτοῖς τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον, καὶ δι' αὐτῶν τὴν οἰκουμένην σαγηνεύσας, φιλάνθρωπε, δόξα σοι.
ΙΕΡΟΣ ΕΝΟΡΙΑΚΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΧΡΙΣΤΟΣ

Ιερός Ναός Μεταμορφώσεως του Σωτήρος
Ενοριακό Παρεκκλήσιο
[ΑΠΟΛΥΤΙΚΟ]


[ΚΟΝΤΑΚΙΟ][ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ]

Μαΐου 9, Χριστοφόρου μάρτυρος
Μαΐου 27, Θεράποντος ιερομάρτυρος
Ιουλίου 11, Ευφημίας μεγαλομάρτυρος (θαύμα) (Αδελφότητα)

Αυγούστου 6, Μεταμορφώσεως του Σωτήρος (Ιερά Πανήγυρις)
Αυγούστου 13, Απόδοσις εορτής Μεταμορφώσεως του Σωτήρος
Αυγούστου 27, Φανουρίου μάρτυρος (Αδελφότητα)
Σεπτεμβρίου 16, Ευφημίας μεγαλομάρτυρος (Αδελφότητα)

Πεντηκοστάριο

Αγίου Πνεύματος (Αδελφότητα)


[ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ]


 

Δεν υπάρχουν σχόλια: