Ἀπολυτίκιον, τῆς Πεντηκοστῆς Ἦχος πλ. δ' Εὐλογητὸς εἶ, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ πανσόφους τοὺς ἁλιεῖς ἀναδείξας, καταπέμψας αὐτοῖς τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον, καὶ δι' αὐτῶν τὴν οἰκουμένην σαγηνεύσας, φιλάνθρωπε, δόξα σοι.
ΙΕΡΟΣ ΕΝΟΡΙΑΚΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΑΓΙΟΛΟΓΙΟΝ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
12
13
14
15
16
23
24
26
28
292
2
4

7
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
12
14
16
18
20
21
22
24
27
293
 10
 17


ΜΑΡΤΙΟΣ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
16
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29


22

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
15
16
18
19
21
22
24
25
26
27
28

 30

ΜΑΪΟΣ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
16
17
18
19
22
24
26
28
29
30
313
5
5
8
 142020


ΙΟΥΝΙΟΣ

1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
 11

ΙΟΥΛΙΟΣ

1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031


 27

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930

34 13 13 1313
1313
26

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031118 182020  26 26

 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
9

13
14

26 26 3030

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031


566  12  1313
15


2828

ΤΡΙΩΔΙΟ

ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΑΡΙΟ

Δεν υπάρχουν σχόλια: